0

می خواهید به ایران برید؟

un anno fa

.سلام. اسم من مارتیه و آمریکاییم

.یه سال پیش ایران رفتم و خیلی ازش خوشم آمد

.با دانشجو های فارسی دیگه می خوام صحبت کنم


!یویدیو از سفرمو ببینید لطفا


Popolare

0
John
FlagInglese17 ore fa
Commenti: 1Report
accent
pronunciation
vowel
ɛː

Marty

Flag
(693)
$18.95
USD/h
class
Inglese
globe
Stati Uniti d'America
time
990
Prenota lezioni